21. september 2019

Oplever I dårligt indeklima og sygefravær på arbejdspladsen?

Her er de typiske tegn på dårligt indeklima!

Der er ofte flere faktorer som spiller ind, hvis man oplever et dårligt indeklima på arbejdspladsen. Den største årsag er oftest dårlig luft eller luftens kvalitet generelt.

I kontormiljøer oplever man ofte forkert luftfugtighed, som kan påvirke medarbejdernes koncentrationsevne. Hvis temperaturen på kontoret er for høj, kan dette være en væsentlig årsag til et dårligt indeklima. Generelt kan træk og varme være medvirkende til et dårligt indeklima. Lamper, computere samt almindelige kontormaskiner er nogle af de ting, som kan medvirke til at temperaturen stiger og luftfugtigheden påvirkes.

\

Oplever du tit at dine medarbejdere er syge, føler sig trætte, eller har hovedpine?

\

Oplever du ofte at medarbejderne tager længere tid om opgaverne?

Kroppen er følsom over for et dårligt indeklima, hvilket kan vises på flere forskellige måder og kan opleves individuelt. Dine medarbejdere kan derfor reagere meget forskelligt, selvom de er udsat for de samme påvirkninger. Nogle vil opleve dårligere koncentrationsevne, mens andre måske vil opleve hovedpine eller en let snue.

Et godt indeklima er vigtigt for din virksomhed og medarbejdere, da dette vil øge medarbejderens produktivitet og nedbringe sygefraværet. Det er derfor vigtigere end man lige tror, at sikre et godt indeklima.

Mangel på god rengøring kan medføre dårlig luft

Sikrer at dine omgivelser er optimale at arbejde i
Det er vigtigt at prioritere en ordentlig rengøring, da du dermed sikrer at dine omgivelser er optimale at arbejde i. En utilstrækkelig rengøring kan blandt andet være med til at skabe en dårlig lugt på arbejdspladsen, hvilket vil virke distraherende for medarbejderne. Derudover er det vigtigt, at der tænkes over hvilken metode der bruges når der rengøres, da den forkerte metode kan have en negativ effekt på indeklimaet. Hvis du eksempelvis spreder støvet og snavset i stedet for at fjerne det, flytter du blot problemet. Bruger du rengøringsmidler som er skrappe, kan dette på kort tid være med til at afgive ubehagelige lugte som bidrager til et dårligt indeklima.

Hvad kan du selv gøre for et bedre indeklima?

Det er vigtigt, at du forebygger, så du ikke oplever et dårligt indeklima. Du kan sørge for en passende udluftning, en ordentlig rengøring, samt sørge for der er en korrekt luftfugtighed.

Hvad kan F.A Rengøring gøre for at hjælpe dig?

F.A Rengøring tager alle rummets faktorer i betragtning for at du opnår et bedre indeklima. Vi medbringer det korrekte udstyr samt miljørigtige rengøringsmidler. Vi hjælper med at skabe en god balance i arbejdsmiljøet, da dette vil løfte dine medarbejderes produktivitet med hele 10-20 pct. Det kan altså godt betale sig at investere i grundig rengøring, da dette i sidste ende giver større produktivitet og dermed større indtjening for din virksomhed.